Her kan du sjekke om billettene dine er gyldige etter reduksjon av antall publikummere i forbindelse med Covid-19.

Skriv inn din ordreID i feltet under og klikk på "sjekke ordrenummer" for å sjekke om billettene dine er innenfor det antallet publikummere det er tillatt å ta inn. Du finner ordreID-en din på billettene (6 siffer)

NB! Dersom du har booket billetter i flere omganger og har flere ordreID-er, må du sjekke alle ordreID-ene.