Folketeateret søker etter ny Sceneteknisk sjef.

Folketeateret er Norges største private teater. Siden åpningen i 2009, har vi hatt besøk av godt over 1.300.000 publikummere. Folketeateret har et tett samarbeid med produksjonsselskapet Scenekvelder som produserer alle de store musikalene på teateret. I tillegg til vår hovedaktivitet – musikaler, leier vi også ut teateret til events, konserter, standup og lignende. Vi er en liten og effektiv organisasjon med kun 5 faste ansatte, herav to i sceneteknisk avdeling. Da vår nåværende scenetekniske sjef skal slutte, søker vi hans erstatter.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver.

• Arbeidstakeren skal, i tett samarbeid med Scenekvelder, og på vegne av Folketeateret, være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av den den scenetekniske siden av alle de store musikal/teateroppsetningene på teateret

• Arbeidstakeren skal også være en del av det tekniske teamet som gjennomfører forestillingene, men deler dette med teaterets scenemester.

• Arbeidstakeren skal være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av den scenetekniske siden av alle enkeltstående arrangementer, events, konserter, stand-up og lignende arrangement på teateret.

• Arbeidstakeren er ansvarlig for vedlikehold av scenerigg, backstageområder og sal/scene.

• Arbeidstakeren er ansvarlig for å føre kontroll med teaterets scenetekniske utstyr. Herunder inn og utkvittering, jevnlige opptellinger, kontinuerlig oppdatering av lister, lagersystem osv.

• Arbeidstakeren er ansvarlig for at all sikkerhet er ivaretatt på scenen. Både med tanke på bruk av scenerigg og utstyr, samt brannsikkerhet og generell HMS. Utarbeidelser av rutiner, dokumentasjon samt konkrete risikovurderinger gjøres i samarbeid med teaterets sikkerhetskonsulent.

Ønsket erfaring, utdannelse og personlige egenskaper.

Vi søker etter en fleksibel, serviceinnstilt og ryddig person med relevant erfaring og stor arbeidskapasitet. Vi legger spesielt vekt på følgende:

• Fleksibilitet, og evne til å alltid finne en løsning når det står på som verst.

• Meget gode samarbeidsevner.

• Grunnleggende IT-kunnskap og evne til å sette seg inn i nødvendig programvare/utstyr.

• Relevant utdanning og erfaring, gjerne som scenetekniker innenfor et eller flere av feltene lyd, lys, AV eller scene. Erfaring er viktigst og kan kompensere for manglende utdanning.

• Grunnleggende teknisk innsikt og evne til å foreta enklere reparasjoner/vedlikehold.

• Autoritet og gjennomføringsevne.

• Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk.

• Evne til å arbeide både selvstendig og ikke minst i team.

• Evne til kunne utføre fysisk krevende arbeid.

Arbeidstid/stillingsprosent/oppstart

Arbeidstiden forventes å deles mellom dag-, kvelds- og helgearbeid. Sceneteknisk sjef skal som hovedregel delta på teaterets regulære forestillinger, men deler dette med teaterets scenemester.

Arbeidstakeren må påregne meget stort arbeidspress i spesielt travle perioder som prøveperioder, opp mot premiere og ved større events.

Stillingen er en 100% stilling.

Ønsket tiltredelse: Senest 1 januar 2021, men gjerne før.

Lønn og tiltredelse etter avtale.

Interesserte søkere kan sende en søknad med CV og referanser til

knud@folketeateret.no innen 9. oktober 2020.


Klikk her for å laste ned stillingsannonse: 2020 Ledig Stilling Sceneteknisk Sjef

Scenehus.jpg#asset:24219