Hvor holder dere til?

Vår adresse er Storgata 21-23, 0184 Oslo, men gå gjerne inn fra Youngstorgetsiden. Klikk her for å se kart.

Når skal jeg komme til teateret?

Teateret åpner alltid 1 time før forestillingsstart. Da åpner vi alle våre foajéområder med barer og publikumsgarderobe. Vi anbefaler alle å være på teateret senest 30 minutter før forestilling.

Kan jeg bytte mine billetter til en annen dag?

Vi kan være behjelpelige med å bytte dato innenfor visse regler, og vi bytter uansett ikke billetter som er kjøpt for mer enn 4 måneder siden. NB! Merk at henvendelser om bytting KUN kan gjøres via e-post til vår billettluke. Les mer om våre regler rundt bytting av billetter under våre bestillings- og kjøpsbetingelser.

Hvor lenge varer forestillingen?

Så snart vi har fått informasjon om forestillingens lengde legger vi det ut sammen med informasjonen om det enkelte arrangement under "program" i menyen over.

Har dere garderobe?

Vi har bemannet garderobe som koster kr. 30,- pr person/jakke. Vi har betalingsterminaler i garderobene, men vi anbefaler alle, hvis mulig, å ta med seg kontanter da dette går fortere.

Har dere tilgang for bevegelseshemmede?

Teateret er tilrettelagt for rullestolbrukere, klikk her for mer info.

Har dere teleslynge?

Vi har teleslynge. NB! Den dekker kun rad 5-21 på nedre/øvre orkester. Det er heller ikke dekning på balkong!

Kan jeg benytte ledsagerkort på Folketeateret?

Folketeateret er et privatdrevet teater helt uten noen form for statlig eller kommunalt støtte/tilskudd. Vi kan derfor dessverre ikke tilby fribilletter til ledsager.

Er det tillatt med medbragt drikke?

Pga. skjenkereglene er det ikke tillatt å ha med seg noen form for medbragt drikke inn på teateret, dette gjelder også alkoholfritt som mineralvann etc.

Har dere egen billettluke?

Ja, vi har egen billettluke. Den har varierende åpningstider, men er som et minimum alltid åpen senest 2 timer før forestillingsstart.

Har dere en aldersgrense?

Som en hovedregel tillater vi ingen barn under 3 år inn i salen - uavhengig av type forestilling. Ellers praktiserer vi normalt ingen aldersgrense. På enkelte konserter og arrangementer kan det likevel være egne aldersgrenser, i så fall vil dette fremkomme på informasjonen om det enkelte arrangementet under program.

Kan man ta med barnevogn inn på teateret?

Det er ikke tillatt å ta med barnevogn inn i selve teatersalen. Det er videre begrenset plass til barnevogner i våre publikumsområder, vi kan derfor ikke garantere at det er plass til alle.

Har dere parkering i nærheten?

Vi har dessverre ingen avtale om parkering for øyeblikket, da vår nåværende samarbeidspartner har sagt opp avtalen. Vi arbeider for å få etablert en ny avtale og vil oppdatere informasjonen her så snart dette er på plass. Klikk her for mer info.