Hvor holder dere til?

Vår adresse er Storgata 21-23, 0184 Oslo, men gå gjerne inn fra Youngstorgetsiden. Klikk her for å se kart.

Når skal jeg komme til teateret?

Teateret åpner alltid 1 time før forestillingsstart. Da åpner vi alle våre foajéområder med barer og publikumsgarderobe. Vi anbefaler alle å være på teateret senest 30 minutter før forestilling.

Kan jeg bytte mine billetter til en annen dag?

Vi tilbyr som hovedregel bytting til en annen dato så lenge det er minimum 14 dager til forestilling, vi tar forbehold om ledig kapasitet. Vi kan dessverre ikke tilby bytting etter dette, så sant det ikke er ledig kapasitet til en forestilling som spilles før den man har billetter til, ei heller ved sykdom.

Hvor lenge varer forestillingen?

Så snart vi har fått informasjon om forestillingens lengde legger vi det ut sammen med informasjonen om det enkelte arrangement under "program" i menyen over.

Har dere garderobeplikt?

Det er bemannet publikumsgarderobe på Folketeateret. Den koster kr. 30,- per person. Større jakker/yttertøy som ikke kan foldes sammen og legges på fanget, samt større bager/sekker o.l., må leveres inn i garderoben og kan ikke tas med inn i salen.

Har dere tilgang for bevegelseshemmede?

Teateret er tilrettelagt for rullestolbrukere, klikk her for mer info.

Har dere teleslynge?

Vi har teleslynge. NB! Den dekker kun rad 5-21 på nedre/øvre orkester. Det er heller ikke dekning på balkong!

Kan jeg benytte ledsagerkort på Folketeateret?

Folketeateret er et privatdrevet teater helt uten noen form for statlig eller kommunalt støtte/tilskudd. Vi kan derfor dessverre ikke tilby fribilletter til ledsager.

Er det tillatt med medbragt drikke?

Pga. skjenkereglene er det ikke tillatt å ha med seg noen form for medbragt drikke inn på teateret, dette gjelder også alkoholfritt som mineralvann etc.

Har dere egen billettluke?

Ja, vi har egen billettluke. Den har varierende åpningstider, men er som et minimum alltid åpen senest 2 timer før forestillingsstart.

Har dere en aldersgrense?

Som en hovedregel tillater vi ingen barn under 3 år inn i salen - uavhengig av type forestilling. Ellers praktiserer vi normalt ingen aldersgrense. På enkelte konserter og arrangementer kan det likevel være egne aldersgrenser, i så fall vil dette fremkomme på informasjonen om det enkelte arrangementet under program.

Kan man ta med barnevogn inn på teateret?

Det er ikke tillatt å ta med barnevogn inn i selve teatersalen. Det er videre begrenset plass til barnevogner i våre publikumsområder, vi kan derfor ikke garantere at det er plass til alle.

Har dere parkering i nærheten?

Vi har dessverre ingen avtale om parkering for øyeblikket, da vår nåværende samarbeidspartner har sagt opp avtalen. Vi arbeider for å få etablert en ny avtale og vil oppdatere informasjonen her så snart dette er på plass. Klikk her for mer info.